Válás

Irodánk az alábbiakban nyújt segítséget:
  • Közvetítés a felek között közös megegyezés kialakítása érdekében.
  • Egyezség esetén a megállapodás írásba foglalása, ügyvédi ellenjegyzése és bíróság általi jóváhagyatása.
  • Ügyvédi képviselet a bíróság előtt a válóper során.
Alább részletesebben olvashat a válás menetéről és a kapcsolódó kérdésekről.
Kérdése van? Visszahívjuk.

Visszahívást kérek

Kérésére visszahívjuk Önt, az Önnek leginkább megfelelő időpontban.
A telefonszámát az alábbi formában adja meg: 06 99 9999999


Válóper - Válás közös megegyezéssel - Házassági szerződés - Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás - Tartásdíj

Mi a teendő válás esetén?

Házassági bontóper esetén a bíróság előtt minden esetben keresetet kell indítani. Az eljárás illetékköteles: a válópert megindító félnek kell lerónia 30.000,-Ft-ot. A keresetlevélhez továbbá csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonat, valamint a közös gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

A kérelemben meg kell jelölni, hogy mikor romlott meg a felek között az életközösség véglegesen, ugyanis ez az elválasztás törvényi feltétele. A viszony végleges és visszavonhatatlan megromlása legegyszerűbben az egyik házastárs elköltözésével igazolható.

Az első tárgyaláson a bíróságnak kötelessége megkísérelni a felek kibékítését, ezért célszerű azon mindkét házastársnak megjelennie. Ha a békítés sikertelen, akkor az eljáró bíró a tárgyalást elhalasztja 3 hónapra, amely időtartam alatt kérni kell a folytatást, különben az eljárás megszűnik. A soron következő – 30 napon túli időpontra kitűzött - tárgyaláson viszont közös megegyezés esetén akár ki is mondhatja a bíró az házasságot felbontó ítéletet.

Azonkívül, hogy a házasság értelemszerűen megszűnik, a jogerős ítélet egyéb vonzatokkal is jár:
  • A felek ismét köthetnek bárkivel házasságot,
  • a férje nevét viselő feleség szabadon dönthet arról, hogy a jövőben milyen nevet kíván viselni: megtartja-e asszonynevét, vagy visszatér leánykori nevéhez
  • megszűnik a házastársi közös vagyon
  • megnyílik a tartásdíjra vonatkozó igény, valamint
  • ezt követően a volt házasfelek már nem örökölnek törvény erejénél fogva sem tulajdonjogot, sem özvegyi jogot egymás után

Közös megegyezés, vagy válóper (ún. „tényállásos válás”)

A válópereknek alapvetően két fajtája van. Egyszerűbb az eljárás akkor, ha a felek meg tudnak állapodni, és képesek békésen elválni. Hosszadalmasabb pedig akkor, ha a vagyont, a közös gyermeket, a tartást, stb. illetően vita van. A két eljárás feltételeiről, előnyeiről és hátrányairól, menetéről az alábbiakban olvashatnak:

Válás közös megegyezéssel

Válóper (tényállásos válás)Válóper - Válás közös megegyezéssel - Házassági szerződés - Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás - Tartásdíj

Kapcsolódó témák:

Válás közös megegyezéssel
Válóper
Tartásdíj
Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
mobil: +3630-527-3738, vagy +3630-199-2210
Fax.: +361 700-1678
E-mail: aniko.molnar@avocat.hu
© 2020 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva