Adóregisztrációs eljárás

Az újonnan létrejövő cég adószáma megállapításának, és ezáltal az új cég bejegyzésének az alábbi esetekben lehet akadálya:
  • ha az új cég vezető tisztségviselője, képviseletre jogosult tagja, vagy korlátolt felelősségű társaság, zártkörűen működő részvénytársaság esetében az 50 százalékot meghaladó mértékű szavazati joggal, vagy minősített többségű befolyással rendelkező tagja, vagy részvényese
  • olyan másik cégben volt korábban, vagy jelenleg is vezető tisztségviselő, vagy tag, amely
             -     a NAV-nál 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot, a legnagyobb
                   adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében pedig 30 millió forintot meghaladó
                   adótartozással rendelkezik, vagy
             -    az új cég megalapítása iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a NAV-nál 15 millió
                   forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében 30 millió forintot
                   meghaladó adótartozással jogutód nélkül szűnt meg
             -    adószámát a NAV a jelen cégalapítás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül
                  felfüggesztette, vagy jogerősen törölte, és ez a vezető tisztségviselői, vagy tagi jogviszony
                  az adószám törlését kimondó jogerős határozat meghozatalának napján, vagy azt követően
                  bármelyik nap fennállt,
  • saját maga rendelkezik a NAV-nál 180 napon keresztül folyamatosan fennálló, 15 millió forintot, a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók esetében pedig 30 millió forintot meghaladó adótartozással
  • ha olyan személy van a cégben akár tagként, akár ügyvezetőként, aki egyébként eltiltás alatt áll.
Ha az adóhatóság az adószám kiadását, és ezzel a cégbejegyzést megtagadja a fenti okok miatt, akkor még mindig lehet kimentési kérelmet előterjeszteni. Ennek során azt kell bizonyítani, hogy
  • az adószám megállapításának megtagadására okot adó tartozást azért nem tudta kiegyenlíteni, mert az általa kiadott számla ellenértékét egy vagy több vevő, illetőleg megrendelő részben vagy egészben nem egyenlítette ki (vagyis körbetartozás áll fenn, az adott cégnek sem fizettek, és ezért vált ő is fizetésképtelenné), és ez a számla az adótartozás összegét eléri, vagy meghaladja
  • valamint, hogy az adós úgy járt el a behajtás érdekében, ahogy az az adott helyzetben tőle elvárható.


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva