Átalakulás, társasági formaváltás

  • Bt.-je, Kft.-je cégformáját meg kívánja változtatni? Cégei egyesülnének vagy szétválnának?
  • Irodánk képviseli a hatóságok előtt, egyeztetünk a könyvelővel, könyvvizsgálóval
  • Igény szerint független könyvvizsgálót ajánlunk, akivel a hatékony együttműködés biztosított
  • Eljárás megindítása az átalakulási mérlegek átadásának napján
  • Ügyvédi munkadíj: 130 000 Ft + Áfa
Irodánk szakszerű tanácsadást nyújt Önnek az átalakulás kérdéseiben, illetve a lehető leggyorsabban és hatékonyabban végigviszi az eljárást. Az átalakulásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról, költségekről alább olvashat.

Visszahívást kérek

Kérésére visszahívjuk Önt, az Önnek leginkább megfelelő időpontban.
A telefonszámát az alábbi formában adja meg: 06 99 9999999


Átalakulás, társasági formaváltás

A cégmódosítások speciális csoportjába tartoznak a társasági formaváltások. A társaságok megváltoztathatják cégformájukat, illetve több társaság egy társasággá egyesülhet, egy társaság pedig több társaságra is szétválhat.

A cégforma-váltásnál mindössze annyi a feltétel, hogy a jogutód társaság által választott cégforma törvényi feltételeinek meg kell felelni (előírt legkisebb mértékű törzstőke, tagok minimális létszáma, stb.)

Az egyesülés történhet összeolvadással, amelynek során több különálló társaság megszűnik, és helyettük létrejön egy új társaság. Másik módja a beolvadás, melynek során egy már létező és működő társaság úgymond „bekebelez” egy másikat, amely megszűnik önállóan létezni, a befogadó társaság részévé válik.

A szétválás két fajtája a különválás és a kiválás. Az egyesülés mintájára különválás során egy létező társaságból több különálló jogtód jön létre, a jogelőd pedig megszűnik. Kiválás esetén pedig a jogelőd is működik tovább, abból csak egyes tagok válnak ki és viszik át vagyoni hozzájárulásukat egy újonnan alapított kiváló társaságba.
A tagok azonban nem kötelesek mindebben közreműködni, erről a taggyűlés dönt. Aki nem kíván a jogutód társaságban részt venni, azzal a jogelőd társaság még az átalakulás előtt elszámol, kiadja a részére járó vagyonhányadot.

Az eljárás menete

Az eljárás átalakulás során hosszadalmasabb, mint cégbejegyzés, vagy változásbejegyzés esetén. Egyrészről ennél a változásnál nem létezik egyszerűsített eljárás.

Másrészről a cégbírósági kérelem beadását megelőzően el kell könyvelővel készíttetni a jogelőd cég záró, illetve a jogutód cég nyitó vagyonmérleg-, és vagyonleltár tervezeteit, amelyet le is kell könyvvizsgáltatni független könyvvizsgálóval.

Ezt követően a főbb mérlegadatokat a Cégközlönyben közzé kell tenni – kétszer 15 napos időtartamban -, ahol emellett fel kell hívni a jogelőd társaság hitelezőit, hogy amennyiben olyan igényük van, amelyre biztosítékot kérnek az átalakulás miatt, azt jelentsék be a társaság felé. Az átalakulás csak akkor jöhet létre, ha nem érkezett bejelentés, vagy a bejelentést tevő hitelező megfelelő biztosítékot kapott.

Ha a közzététel megtörtént, aminek kb. 2-3 hét az átfutása, csak azután lehet az időközben elkészített iratokat beadni a Cégbíróságra, ahol 30 munkanap az ügyintézési határidő, amelyet általában a Cégbíróságok tartani is szoktak. Így a teljes eljárás nagyságrendileg 2-3 hónapot is igénybe vehet a hatóságok működésétől függően.

Felelősség

Felelősség szempontjából meg kell jegyeznünk, hogy a jogutód társaság minden esetben felelős a jogelőd társaság azon kötelezettségeiért, amelyek az átalakulást megelőző 5 éven belül keletkeztek. A jogutód cégformájától függően ez lehet korlátozott felelősség, melynek során a társaság felel a vagyonával, vagy korlátlan (pl. Bt. beltagja esetén), ahol a tagoknak is mögöttes felelőssége áll fenn. Ahol az átalakulás során több jogutód jön létre – tipikusan a szétválásnál – ott szerződés rendezi, hogy a társaság mely kötelezettségét, vagyontárgyát melyik jogutód vette át, és ezáltal melyik felelős az adott ügyletért.

Járulékos költségek

Átalakuláskor a fizetendő költségek is magasabbak, mint egyszerű cégmódosításnál. A kötelezően lerovandó illeték mértéke is magasabb – 50.000,-Ft - és a közzétételi költségtérítés – 3.000,-Ft - mellett még az átalakulási hirdetmény kétszeri közzétételéért is fizetni kell a Cégközlöny szerkesztősége felé kétszer 15.000,-Ft-ot az ügyvédi munkadíj mellett.

Ezentúl 2010. január 01-től az Illetéktörvény bevezette a kedvezményezett átalakulás fogalmát, amelybe ha a cég nem esik bele, illetéket is kell az átalakulás után fizetnie. Erről részletes tájékoztatást a személyes konzultáción kaphat.


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva