Adásvételi szerződés

Kössön adásvételi szerződést irodánk segítségével:

Irodánk célja az, hogy Önök, mint ügyfeleink biztonságban érezzék magukat a teljes folyamat során, végig segítjük Önöket az adásvétel teljes folyamatán, professzionális ügyvédi szolgáltatást nyújtva, amely mögött közel 14 év tapasztalatunk áll. Mindent nagyon szívesen elmagyarázunk, hogy megértsék, mi, mikor és miért szükséges, hiszen ügyvédként ez a feladatunk, amiért a díjazásunkat megkapjuk. Tesszük mindezt méltányos árak, megfizethető ügyvédi díjak mellett úgy, hogy ügyfeleinket mindig partnerként kezeljük. Levesszük az adásvétellel kapcsolatos terheket a válláról, hogy Önnek szinte ne is legyen ezzel tennivalója, legyen velünk egyszerű, és hatékony az ügymenet.   


Hogy mindezt részleteiben is lássák, leírjuk, hogy a mi ügyvédi szolgáltatásunk, és így díjaink mit tartalmaznak részletesen - a következő feladatok elvégzését mind, semmilyen más rejtett költség nincsen a honlapunkon szereplő díjakon kívül! 

 • minden szükséges konzultációt még a szerződés megkötése előtt, illetve utána is, ha van bármilyen felmerülő kérdés a folyamat során
 • a konzultáció nem csak ügyfeleinkkel történik, de szükség esetén szívesen egyeztetünk az eladóval, az ingatlanossal - ha van -, vagy a finanszírozó bankkal. Sokszor ez még hatékonyabb is, ha mi kommunikálunk közvetlenül velük, ezért ajánljuk fel mindig, enkünk is könnyebb a feladatunkat így elvégezni. 
 • a tulajdoni lap beszerzését az ingatlanról, melyet mi kedvezményesebben tudunk megtenni, mintha ügyfeleink kérnék ki azt a földhivatalból közvetlenül
 • átvizsgáljuk az ingatlan jogi helyzetét (van-e rajta bármilyen teher, rejtett költség, korlátozás, akár a társasház részéről, stb.)
 • a szerződő felek személyazonosságának ellenőrzését központi nyilvántartásból, tehát hiteles forrásból, hogy az ingatlanmaffia gyaúja fel se merülhessen!
 • az adásvételi szerződés tervezetének elkészítését, amelyet minden esetben előre elküldünk ügyfeleinknek és a másik félnek is átnézésre még az aláírás előtt megfelelő időben
 • minden más egyéb kapcsolódó irat elkészítését (ha előzetesen foglalót adnak át, az ehhez szükséges vételi ajánlatot, vagy ha esetleg letét szükséges, esetleg meghatalmazás bárki részére az ügyletben, stb.)
 • segítséget nyújtunk az ingatlan tehermentesítésében (szükség esetén egyeztetünk végrehajtóval, jelzálogjogosulttal, stb.)
 • annak  vizsgálatát, hogy elővásárlási jog áll-e fenn az ingatlanon, és ha igen, akkor a lemondó nyilatkozatok megszerkesztését, illetve teremgarázsok esetében az elővásárlási jogról való felhívás társasházi kifüggesztésének és az ehhez kapcsolódó egyéb iratoknak az előkészítését
 • bankhitel, vagy CSOK felvétele esetén ellenőrizzük annak feltételeit, és kapcsolatot tartunk a hitelező bankkal
 • az adásvétellel kapcsolatos illetékhivatali bejelentés ügyintézését, a szükséges nyomtatványok elkészítését és megfelelő helyre való elküldését
 • tanácsadást és külön konzultációt az esetlegesen igénybe vehető illetékkedvezményekről, illetve az eladó része hogy keletkezik-e adófizetési kötelezettsége, azt hogyan kell teljesítenie, és ott milyen kedvezményeket tud igénybe venni
 • az adásvételi szerződés és minden más szükséges irat földhivatalba történő benyújtását, az ahhoz szükséges nyomtatványok kitöltésével, és beadandó iratcsomagok előkészítésével
 • az ügyben keletkezendő iratok továbítását ügyfeleink részére, a tulajdonjog bejegyzéséről (vagyis az ügylet sikeres lezárásáról), stb.

A lista nem teljes, ezek csak azok a feladatok, amik szinte mindenki szerződésénél felmerülnek, de természetesen ha Önnél más egyéb is kérdésessé válik, akkor is mindenben részletesen segítünk!


Alább pedig részletesen olvashat az adásvételi szerződés által szabályozott legfőbb pontokról. Forduljon hozzánk bizalommal.

Visszahívást kérek

Kérésére visszahívjuk Önt, az Önnek leginkább megfelelő időpontban.
A telefonszámát az alábbi formában adja meg: 06 99 9999999


Miről kell a Feleknek megállapodni?

Adásvételi szerződés kötése esetén a vételárban történő megegyezés mellett még számos járulékos kérdés van, amelyről kötelezően rendelkezni kell a szerződésben, így azokban is megállapodásra kell jutnia a feleknek. Lentebb a leggyakrabban előforduló kérdéseket gyűjtöttük össze:

Foglaló, vagy előleg?

Legelőször is ezzel a kérdéssel kell foglalkozni, mert egyrészről ez az egyik legfontosabb pontja a megállapodásnak, másrészről olyan lényegi különbség van a két fogalom között, amelynek komoly anyagi vonzatai lehetnek. Ezért ennek a kérdésnek külön fejezetet szentelünk pár mondat erejéig, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashatnak el:

Előleg vagy foglaló?

Eljárás meghatalmazással

Számos esetben előfordul, hogy valamelyik szerződő fél nem tud az aláírásnál megjelenni. Akár ha külföldön tartózkodik, vagy esetleg idős, mozgásában már korlátozott, vagy valamilyen betegség miatt nem tud eljönni hozzánk, a távolról történő ügyintézésre akkor is van lehetőség, meghatalmazás adásával, vagy az ún. távazonosítással. Ezekről részletesebben az alábbi linkekre kattintva olvashat:

Meghatalmazás, vagy távazonosítás

Részletekben történő vételárfizetés

A vételár megfizetése az esetek többségében részletekben történik, amelyekhez pontosan behatárolható határidőket, feltételeket kell rendelnie a feleknek az adásvételi szerződésben. Legszerencsésebb a teljesítéseket naptári dátumokhoz kötni. Amennyiben a vételár megfizetése részben bankhitelből is történik, a hitel képezi a banki előírások szerint a vételár utolsó részét, a folyósításig az önerő teljes összegének megfizetésre kell kerülnie. Ezen utolsó vételárrészlet megfizetéséhez legalább az adásvételi szerződés aláírásától számított 6-8 hetes határidő kikötését szoktuk javasolni, annak ellenére, hogy a hitelügyintézők állítása szerint a teljes hitelbírálat, közjegyző előtti hitelszerződés-kötés és a folyósítás lezajlik 3-4 hét alatt.

Tapasztalatunk szerint minden esetben merülnek fel előre nem várt körülmények, ezért teljes biztonsággal érdemes ennyi időt hagyni, hogy ne kelljen a határidő csúszása miatt az adásvételi szerződést módosítani, vagy újból egyezkedni az eladóval, hogy ne számítson fel késedelmi kamatot, ne álljon el az adásvételtől.

Birtokba bocsátás

Az ingatlan birtokba bocsátásására praktikusan a teljes vételár megfizetését követően szokott sor kerülni. Az ettől korábbi időpontban történő birtokba bocsátás ugyanis felveti a kérdést, hogy ha később az adásvételi ügylet mégis meghiúsul, akkor hogyan állítsák helyre a felek az eredeti állapotot:

A bentlakással ugyanis az ingatlant a vevő használja, annak állaga romlik, esetlegesen felújításokat, átalakításokat végez, amelyek nem mindig állíthatók vissza az eredeti állapotba, illetve olyan értéknövelő beruházásokat tehet, amelyeknek a megtéríttetése utóbb nem lesz egyszerű.

Ezek mind vitás helyzeteket eredményezhetnek, melyeket jobb előre elkerülni.

A fenti kérdésekről röviden készítettünk egy videót is a könnyebb áttekinthetőség és érthetőség kedvéért:

 

Tulajdonjog fenntartás, függőben tartás

Részletekben történő vételárfizetés esetén az eladónak jogszabály szerint lehetősége van arra, hogy tulajdonjogát ne adja át az adásvételi szerződésben a teljes vételár megfizetéséig. Ezáltal az eladó az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonos marad, a vevő nem rendelkezhet az ingatlannal, nem adhatja el, nem terhelheti meg, stb. Mindezt kompenzálja a vevő oldalán a „tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye feljegyzésének”, vagy a „tulajdonjog bejegyzés függőben tartásának” az intézménye, amely az eladó rendelkezési jogát korlátozza azáltal, hogy feltünteti a földhivatalban, hogy egy eladás van folyamatban.

A kettő közül amennyiben bankhitelt is vesznek fel a vételár megfizetéséhez, a bankok a függőben tartást kérik, illetve mi is ezt ajánljuk ügyfeleinknek, mivel ez azt a plusz biztosítékot is adja, hogy a tulajdonos az eladás folyamata alatt már nem terhelheti meg az ingatlant semmivel, nem lehet rá végrehajtási jogot, jelzálogjogot bejegyezni, stb., míg a tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feljegyzése ez ellen nem feltétlenül véd.

A biztosíték arra vonatkozóan pedig, hogy a teljes vételár megfizetésével az eladó lemond a tulajdonjogáról egy erről szóló nyilatkozat, amelyet az eladó az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg ír alá. Ezen nyilatkozatot a teljes vételár megfizetéséig irodánk őrzi ügyvédi letétjében.

Így a fizetést követően nem kell attól tartani, hogy az eladó a szükséges nyilatkozatokat nem adja meg, nem járul hozzá a tulajdonjog átvezetéséhez. Ahogyan említettük, a bejegyzéshez szükséges dokumentumot irodánk őrzi az adásvételi szerződés aláírásától kezdődően, és ha a vevő hitelesen igazolja, hogy a teljes vételárat megfizette, azt minden további feltétel és eladói közreműködés, megjelenés nélkül irodánk beadja a földhivatalba.

Haszonélvezeti jog, özvegyi jog

Akinek haszonélvezeti joga áll fenn egy ingatlanon, az az adott ingatlant a birtokában tarthatja, használhatja és hasznait szedheti. A haszonélvezeti jog fennállása alatt a tulajdonos a birtoklás, a használat és a hasznok szedésének jogát csak annyiban gyakorolhatja, amennyiben a haszonélvező e jogokkal nem él személyesen. 

Az özvegyi jog pedig a haszonélvezeti jog egy speciális esete, tartalmában ugyanazt jelenti, a különbség csak annyi, hogy annak alapítására a házastárs halálakor, öröklés során kerül sor. 

Adásvételi szerződés megkötésekor felmerülő haszonélvezeti / özvegyi joggal kapcsolatos kérdésekről itt olvashat bővebben

Energetikai tanúsítvány

2013. január 01-től kötelező az ingatlanok eladásánál az eladónak energetikai tanúsítványt átadni a vevő részére. Az adásvételi szerződésekben kötelezően szerepelnie kell az energetikai tanúsítvány számának és dátumának, tehát annak már az adásvételi szerződés megkötésekor rendelkezésre kell állnia. Energetikai tanúsítványt azért is fontos kérnünk vevőként az eladónktól, mert az 10 évig érvényes, tehát ha mi is tovább akarjuk adni az ingatlant, akkor már nem kell újat csináltatnunk, hanem ugyanazt tudjuk 10 éven belül az új vevőnek az adásvételi szerződés megkötésekor átadni. Ezt a kérdéskört a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szabályozza. 

Az energetikai tanúsítvány minden 50 m2 alapterületnél nagyobb épületre, illetve ilyen épületben található lakásra kötelező (tehát ha maga a lakás kisebb, mint 50 m2, de a lakóház, amiben a lakás található ennél nagyobb – nagy valószínűséggel – akkor kell beszerezni), amelyik tartós, egész éves használatra alkalmas. Kivételt képeznek az üdülőingatlanok, amelyek nincsenek téliesítve, az évi 4 hónapnál kevesebb használatra alkalmas épületeknél ugyanis nem kötelező.  

Közös tulajdon:

Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, akkor közös tulajdonról beszélünk. Ez akkor érdekes adásvételi szerződésnél, ha csak az ingatlan egyik részét vásároljuk meg, az egyik tulajdonostól. Ennek klasszikus esetei az ikerházak, amikor a két ikerház-fél tulajdonosai egy tulajdoni lapon szerepelnek. 
Milyen hátrányokkal járhat ez? Bővebben minderről itt olvashat.Kapcsolódó témák:

Előleg vagy foglaló?
Ingatlan adásvétel költségei
Haszonélvezeti jog, özvegyi jog
Közös tulajdon
Meghatalmazás


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva