Cégalapítás

Alapítson céget irodánk segítségével:
  • cégbírósági beadás az iratok aláírását követően haladéktalanul, a cégbejegyzés pedig 1-2 munkanap alatt.
  • Kft. és bt. esetén csak 60 000 Ft + áfa az ügyvédi munkadíj!

Visszahívást kérek

Kérésére visszahívjuk Önt, az Önnek leginkább megfelelő időpontban.
A telefonszámát az alábbi formában adja meg: 06 99 9999999Kft. alapítás - Bt. alapítás - Zrt. alapítás - A cégalapítás költségei - Adóregisztrációs eljárás

AZ ELJÁRÁS LÉPÉSEI

1. Adat- és kapcsolatfelvétel

A cégalapítás, változásbejegyzési eljárás megindításához mindössze néhány adat (cégnév, székhely, tagok, ügyvezető adatai, stb.) megadása szükséges, amelyet irodánk a kapcsolatfelvételkor egyeztet le Önnel akár e-mailben, vagy telefonon is.

Az adatok beérkezését követően felvesszük Önnel a kapcsolatot, leegyeztetjük az aláírás időpontját, valamint megválaszoljuk a még esetlegesen felmerülő kérdéseit. 

2. Okiratok aláírása

Az 1. pontban leírtakkal párhuzamosan az ügyvéd előkészíti a szükséges okiratokat a megfelelő példányszámban, így az aláírás már nem vesz többet igénybe 30 percnél. Az aláíráson általában minden félnek jelen kell lennie, de lehetőség van arra is, hogy az aláírást távolról bonyolítsuk le, vagyis ügyfeleinknek nem kell személyesen megjelenniük irodánkban. Ez az ún. távazonosítás, amiről részletesebben itt olvashat!

Személyi igazolvány, adókártya, valamint lakcímkártya bemutatásával kell igazolni a személyazonosságot. Ez az egyetlen pont, ahol Önnek személyesen is meg kell jelennie és konkrét teendője van az eljárással kapcsolatban. Ekkor kerül sor az ügyvédi munkadíj megfizetésére, illetve amennyiben szükséges, az eljárási illeték megfizetésére, számla ellenében.

Irodánk szolgáltatása tartalmazza az aláírási minták elkészítését és hitelesítését is, ezért külön díjat nem számítunk fel. Tájékoztatjuk  ügyfeleinket, hogy ezen aláírás-minták szinte valamennyi hatóság előtt használhatóak - a Földhivatalok kivételével -, hasonlóan a közjegyző által készített aláírási címpéldányhoz. Így a társaság bankszámlájának megnyitásakor is elfogadják a különböző pénzintézetek.

3. Iratok cégbírósági beadása

Az aláírást követően haladéktalanul benyújtásra kerülnek elektronikus úton a szükséges okiratok az illetékes cégbíróságra. Ezen a ponton ügyfelünknek már nincs teendője, ez teljes mértékben az okiratkészítő ügyvéd feladata.

Cégalapítás esetén a beadást, és a lentebb leírt adóregisztrációs eljárást követően pár percen belül a cégbíróság megküldi az új társaság főbb adatait, valamint adószámát, statisztikai jelzőszámát tartalmazó ún. tanúsítványt, amelynek kiállításától kezdve a társaság érdemben is működhet előtársaságként, tevékenységet végezhet. Változásbejegyzés esetén csak a végzést várjuk, annak megérkezéséig a régi adatok a hatályosak.

4. Adóregisztrációs eljárás

2012. január 01-től változás, hogy mind a tagok, mind a vezető tisztségviselők (ügyvezető, üzletvezető, stb.) adóazonosító jelét be kell jelenteni a cégbíróság felé, aki azt adatellenőrzés céljából továbbítja az adóhatóságnak. Az adóhatóság csak akkor ad pozitív visszajelzést, és állapítja meg az új cég adószámát, ha nem áll fenn a törvényben felsorolt akadályok egyike sem. Ezek főként a vezető tisztségviselőkre, és az 50% feletti részesedéssel rendelkező tagokra tartalmaznak kizáró okokat, a teljesség igénye nélkül, pl. ha korábban olyan cégben volt az illető tag, vagy vezető tisztségviselő, amely meghatározott mértékű adótartozással rendelkezett, vagy rendelkezik. Cégalapítás előtt erről igazolást is lehet kérni az adóhatóságtól – amely 15 napig érvényes és használható fel -, hogy ne a bejegyzési eljárásban merüljön fel ez a probléma. A kizáró és összeférhetetlenségi okokról az alábbi linken olvashat részletesebben.

Adóregisztrációs eljárás

5. A társaság bejegyzése

2012. január 01-től már csak a cégbejegyzési eljárásban maradt meg az egyszerűsített eljárás, az ügyintézési határidő pedig 1 munkanap az adóhatóság visszajelzésétől számítva. Az adóhatóságnak is 1 munkanapja van arra, hogy visszaigazolja, ha nem áll fenn akadály. Ha bármilyen kizáró ok merül fel, akkor ez az előzetes eljárás, és ezáltal a cégbejegyzés 8-15 napig is elhúzódhat. Változásbejegyzési eljárásnál pedig minden esetben 15 nap lesz az irányadó eljárási határidő.

A bejegyző végzést a cégbíróság az ügyvéd részére küldi meg elektronikusan. A végzéseket haladéktalanul továbbítjuk ügyfeleink részére. Hiánypótlás, vagy elutasítás esetén pedig egyeztetünk a további teendőkről.

6. Cégalapítást követő bejelentési kötelezettségek:

  • bankszámlanyitás: cégbejegyzési eljárás során a Ctv. hatályos szabályai szerint már nem előírás bankszámla nyitása és azon a törzstőke elhelyezése. Erről az eljárásban az ügyvezető ügyvéd által ellenjegyzett okiratban írásban nyilatkozik, így az eljárás meggyorsítható. A cégbejegyzést követő 8 napon belül viszont köteles a társaság bankszámlát megnyitni és a törzstőke meghatározott hányadát arra befizetni.
  • APEH, KSH, IPA hatálya alá történő bejelentkezés: az alapítást követően célszerű könyvelőt megbízni aki ezen bejelentéseket a bejegyzéstől számított 15 napon belül megteszi
  • tevékenységtől függően hatósági és működése engedélyek, bejelentések megtétele
  • ISIN kód, valamint akár nyomdai úton előállított, akár dematerializált részvények keletkeztetése: kizárólag részvénytársaságok esetén szükséges, a cégbejegyzéstől számított 30 napon belül meg kell indítani a keletkeztetés iránti eljárást.
  • Előtársasági mérleg készítése: az okiratok aláírásától a cégbejegyzésig a társaság előtársaságként működik. A cégbejegyzéssel ez a szakasz lezárul, viszont erről a könyvelésnek előtársasági mérleget kell készítenie.

Kapcsolódó témák:

Kft. alapítás
Bt. alapítás
Zrt. alapítás
Cégalapítás, cégmódosítás költségei
Szociális szövetkezet alapítása
Kft. tőkeemelés


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva