Tartásdíj

Tartásdíj témakörében beszélhetünk házastársi tartásról, amely azt jelenti, hogy a volt házasfelek bizonyos feltételek fennállása esetén a házasság felbontását követően is kötelesek anyagilag gondoskodni egymásról.

Másrészről gyermektartásról, ugyanis a szülő kötelessége gyermeke eltartásáról gondoskodni akkor is, ha a gyermek a másik szülőnél került elhelyezésre. Ebben az esetben a tartásdíj elsősorban pénzben jár.

Mint minden járulékos kérdésben a válás során, jelen esetben is igaz, hogy a bíróság csak akkor dönthet erről a kérdésről, ha a felek/szülők nem tudtak megegyezésre jutni. A megegyezésnek mindenkor a gyermek érdekeit kell szolgálnia, a tartásdíj összegét a gyermek szükségleteire kell fordítani.

A tartásdíj mértékének megállapításakor figyelembe kell venni mindkét házastárs jövedelmi, vagyoni viszonyait, más, a háztartásban eltartott gyermekeket, és a gyermek esetleges saját jövedelmét is. A tartásdíj mértéke általában a kötelezett átlagjövedelmének 15-25%-a közötti összeg.

Kérdése van? Visszahívjuk.

Visszahívást kérek

Kérésére visszahívjuk Önt, az Önnek leginkább megfelelő időpontban.
A telefonszámát az alábbi formában adja meg: 06 99 9999999


A tartásdíj módosítása

Ha utóbb a körülményekben lényeges változás áll be (a fél jövedelmi viszonyai jelentősen megváltoznak akár felfelé, akár lefelé), akkor lehet kérni a tartásdíj mértékének módosítását is. Főszabályként 2 év elteltével lehet ezt kérni, két éven belül csak különösen indokolt esetben. A jogszabály ugyanis vélelmezi, hogy ennyi idő alatt nem következhet be gyökeres változás, a feleslegesen indított pereket próbálja kiszűrni.

Házastársi tartás esetén a jog megszűnik akkor, ha a tartásra jogosult újból házasságot köt, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít, vagy ha érdemtelenné válik. Az érdemtelenséget a bíróság akkor állapítja meg, ha valamelyik fél magatartása a házasság erkölcsi alapját, az általános társadalmi erkölcsi felfogást súlyosan megsértette.Válóper - Válás közös megegyezéssel - Házassági szerződés - Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás - Tartásdíj


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva