Válás

Irodánk az alábbiakban nyújt segítséget:
  • Közvetítés a felek között közös megegyezés kialakítása érdekében.
  • Egyezség esetén a megállapodás írásba foglalása, ügyvédi ellenjegyzése és bíróság általi jóváhagyatása.
  • Ügyvédi képviselet a bíróság előtt a válóper során.
Alább részletesebben olvashat a válás menetéről és a kapcsolódó kérdésekről.

Irodánkban továbbá lehetőség van arra is, hogy az eljárást távolról bonyolítsuk le, vagyis ügyfeleinknek nem kell személyesen megjelenniük irodánkban. Ez az ún. távazonosítás, amiről részletesebben itt olvashat!

Kérdése van? Visszahívjuk.

Visszahívást kérek

Kérésére visszahívjuk Önt, az Önnek leginkább megfelelő időpontban.
A telefonszámát az alábbi formában adja meg: 06 99 9999999


Válóper - Válás közös megegyezéssel - Házassági szerződés - Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás - Tartásdíj

Mi a teendő válás esetén?

Házassági bontóper esetén a bíróság előtt minden esetben keresetet kell indítani. Az eljárás illetékköteles: a válópert megindító félnek kell lerónia 30.000,-Ft-ot. A keresetlevélhez továbbá csatolni kell a házassági anyakönyvi kivonat, valamint a közös gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

A kérelemben meg kell jelölni, hogy mikor romlott meg a felek között az életközösség véglegesen, ugyanis ez az elválasztás törvényi feltétele. A viszony végleges és visszavonhatatlan megromlása legegyszerűbben az egyik házastárs elköltözésével igazolható.

Az első tárgyaláson a bíróságnak kötelessége megkísérelni a felek kibékítését, ezért célszerű azon mindkét házastársnak megjelennie. Ha a békítés sikertelen, akkor az eljáró bíró a tárgyalást elhalasztja 3 hónapra, amely időtartam alatt kérni kell a folytatást, különben az eljárás megszűnik. A soron következő – 30 napon túli időpontra kitűzött - tárgyaláson viszont közös megegyezés esetén akár ki is mondhatja a bíró az házasságot felbontó ítéletet.

Azonkívül, hogy a házasság értelemszerűen megszűnik, a jogerős ítélet egyéb vonzatokkal is jár:
  • A felek ismét köthetnek bárkivel házasságot,
  • a férje nevét viselő feleség szabadon dönthet arról, hogy a jövőben milyen nevet kíván viselni: megtartja-e asszonynevét, vagy visszatér leánykori nevéhez
  • megszűnik a házastársi közös vagyon
  • megnyílik a tartásdíjra vonatkozó igény, valamint
  • ezt követően a volt házasfelek már nem örökölnek törvény erejénél fogva sem tulajdonjogot, sem özvegyi jogot egymás után

Közös megegyezés, vagy válóper (ún. „tényállásos válás”)

A válópereknek alapvetően két fajtája van. Egyszerűbb az eljárás akkor, ha a felek meg tudnak állapodni, és képesek békésen elválni. Hosszadalmasabb pedig akkor, ha a vagyont, a közös gyermeket, a tartást, stb. illetően vita van. A két eljárás feltételeiről, előnyeiről és hátrányairól, menetéről az alábbiakban olvashatnak:

Válás közös megegyezéssel

Válóper (tényállásos válás)Válóper - Válás közös megegyezéssel - Házassági szerződés - Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás - Tartásdíj

Kapcsolódó témák:

Válás közös megegyezéssel
Válóper
Tartásdíj
Gyermekelhelyezés, kapcsolattartás


ELÉRHETŐSÉGEINK

dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda
1116 Budapest, Kalotaszeg u. 15.
ügyfélfogadás: 1118 Budapest, Ménesi út 24. (Gellért Terasz Irodaház)
mobil: +3630-527-3738
E-mail: aniko@molnarugyved.hu
© 2024 dr. Molnár Anikó Ügyvédi Iroda. Minden jog fenntartva